Tay nâng tủ bếp

Tay nâng 1 cánh (góc mở 45 độ) GE 301

Liên hệ
Tay nâng tủ bếp 1 cánh (góc mở 45 độ) GE 301 được tích hợp giảm chấn khỏe và động bộ các thành phần, nên tay nâng có khả...
Xem chi tiết

Tay nâng 1 cánh (góc mở 45 độ) GE -302S

Liên hệ
Tay nâng tủ bếp 1 cánh (góc mở 45 độ) với thiết kế thông minh giúp đơn giản hóa mọi hoạt động đóng mở của tủ bếp. Tay...
Xem chi tiết

Tay nâng 2 cánh GE 303

Liên hệ
Tay nâng tủ bếp 2 cánh với thiết kế thông minh giúp đơn giản hóa mọi hoạt động đóng mở của tủ bếp. Tay nâng giảm chấn Gecko...
Xem chi tiết